КАК ДА ПЛАНИРАМЕ И ОРГАНИЗИРАМЕ

процеса по изграждането на детска площадка

СТЪПКА 1

Бъдете проактивни и внимателно обмислете вашите специфични нужди, цели и визия за вашия проект.

СТЪПКА 2

Помислете за следните елементи, докато започвате да планирате детска площадка, за да бъдете по-добре подготвени да обсъждате опции с вашите доставчици.

СТЪПКА 3

Определете каква възрастова група ще използва зоната за игра.

СТЪПКА 4

Определяне на обхвата.

СТЪПКА 5

Определете съвместимостта с областта топография и времето.

СТЪПКА 6

Определете дали ще участва архитект и дали има изискване за изработка на проект и/или друга необходима документация.

СТЪПКА 7

Определете кой ще инсталира оборудването и настилката.

СТЪПКА 8

Определяне на бюджета и получаване на необходимото финансиране. Разгледайте съществуващите договори за държавни поръчки и възможностите безвъзмездни средства. Помислете за поддръжка и дълготрайност и създайте основен план.

СТЪПКА 9

Преглед на наличните ресурси /съществуваща основа, наличие на оборудване или др./определите кои опции ще бъдат използвани. Запознайте се с изискванията на Наредба 1 или потърсете професионална консултация.

СТЪПКА 10

Определяне на специални функции на оборудването /например достъп за деца в неравностойно положение /, графика или дизайн на настилката /например тематичн- Гора , Морско дъно и др. Или обучителна – с букви, цифри и/или други обучителни елементи за настилката и оборудването.

СТЪПКА 11

Изберете тип настилка от нашите системи както и цветове от палитрата. При избора на настилка се съобразете с височината на падане на оборудването.

СТЪПКА 12

Определете дали продуктът ще бъде инсталиран на твърда повърхност като бетон, асфалт, или уплътнена основа от фракция. Някои surfacing изисква този тип под-база.

СТЪПКА 11

Определете какво оборудване за детска площадка ще се използваОЩЕ НОВИНИ


Хидроизолация

На тераса със студена полиурея


ОУ "Княз Борис" I град Бургас

С нова спортна площадка


Преобразената спортна площадка

На ПГЕЕ „Константин Фотинов"


Площадка с обемни фигури

от саморазливна каучукова настилка


КАК ДА ИЗБЕРЕМ НАСТИЛКА?
Наръчник


ТОП 9 ПРЕДИМСТВА 

На индустриалните епоксидни настилки