• НОВИНИ

Деколоризация на настилката

Промяна на цветовете от УВ лъчи

При инсталирането на саморазливна настилка 

е важно да знаете:

Има два вида свързващо вещество/биндер/: алифатно (UV устойчиво) и ароматно (не UV устойчиво). Потенциалът за промяна на цвета е общ за всички ароматни базирани саморазливни системи. Повърхностният пласт от настилката може да се промени до жълт/ кафяв цвят при излагане на UV слънчева светлина, и тази промяна на цвета действа като "филтър" над базовия цвят. Този "филтър" може да се прояви като промяна на цвета на финишния ЕПДМ/СБР пласт, по-видим върху определени цветове на ЕПДМ гранулите, отколкото други (както е посочено по-горе изображения). Ефектът естествено ще се понижи за определен период от време поради изветрянето и трафика по повърхността ина настилката, и с времето ще се върне към оригиналния основен цвят. Всяка промяна на цвета не означава влошаване на физическите свойства на настилката, тя е само повърхностен и естетичен въпрос, и е временен. Очевидно промяната на цвета може да предизвика загриженост скоро след инсталирането на дадена система, но това е нормална проява, и ще избледнее във времето . 

Това ще се случи с ВСИЧКИ ЦВЕТОВЕ; Зрителната степен на промяна обаче може да не е толкова забележима при различни цветове.
Всички цветни EPDM гранули са податливи на UV Промяна на цвета. Тук синтетичните полимери/ЕПДМ/ са атакувани от Ултра виолетово лъчение, което означава, че цветът ще избледнее с течение на времeтоОЩЕ НОВИНИ


Площадка с обемни фигури

от саморазливна каучукова настилка


КАК ДА ИЗБЕРЕМ НАСТИЛКА?
Наръчник


ТОП 9 ПРЕДИМСТВА 

На индустриалните епоксидни настилки


Хидроизолация

На тераса със студена полиурея


ОУ "Княз Борис" I град Бургас

С нова спортна площадка


Преобразената спортна площадка

На ПГЕЕ „Константин Фотинов"