• ДИВИЗИИ
  • >
  • PARK

Саморазливната каучукова настилка представлява хомогенна маса от слепени каучукови гранули, която се смесва на място и се излива върху вече подготвена равна и гладка бетонова повърхност. Продуктът е широко използван в изграждането на детски площадки и игрови пространства, зони за игра в дворове на детски градини и училища на отркито и закрито и др.

ДЕТСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ

Саморазливната каучукова настилка представлява хомогенна маса от слепени каучукови гранули, която се смесва на място и се излива върху вече подготвена равна и гладка бетонова повърхност. Продуктът е широко използван в изграждането на детски площадки и игрови пространства, зони за игра в дворове на детски градини и училища на отркито и закрито и др.

Настилки