* при заявка за оферта посоченото количество е в брой.

Ресурси