Предимства и недостатъци

На основата за саморазливна каучукова

настилка

Обмисляте саморазливната настилката като опция за детска площадка?

Детските площадки са предназначени да бъдат безопасни и забавни за децата да играят на тях, а значителен фактор в безопасността на детска площадка е повърхността, на която го изграждате. 

Разбира се, имате нужда от стабилна повърхност, за да монтирате избраното оборудване и детските съоръжения, но това означава ли, че можете да използвате бетон или асфалт за подовата настилка на откритата си площадка?

Бетон

Бетонът е материал, микс от камък, пясък, цимент, и вода се полага или се излива, за да се образува здрава хомогенна маса


Предимства

- Универсално и изключително здраво покритие върху, което лесно и евтино може да се инсталира оборудване /ако е предвидено/чрез анкериране.
- Лесно за инсталация поради относителното лесното снабдяване със суровини и материали за сместа /в готов вид от бетонов център или смесени на място/.
- Няма нужда от професионални познания при инсталацията му.
- Може да заема различни форми.

Минуси

- Някои общински или държавни органи е възможно да изискат специално разрешение или одобрен проект при изливане на бетонова настилка.
- В дъждовно време и време с ниски температури изливането на бетон ще оскъпи или ще влоши неговите качества.
- При подготовка на основата  от трошенокаменна настилка под бетона възникват още допълнителни разходи.
- Риск от напукване което ще влоши качествата на настилката.
- Време за изчакване на узряване /набиране на якост/ и изсъхване на бетона.

Съвет: Изгладете / изшлайфайте бетона за да спестите разходи и да поучите добро и гладко финишно покритие от саморазливната настилка.

Помислете за дренаж или вариант за отвеждане на проникналите дъждовни води /Това значително ще удължи живота на Вашата Саморазливна настилка/.


Асфалт

Асфалтът е смес от битумина емулсия смесена с пясък или чакъл


Предимства

- Здраво и дълготрайно решение, което поради структурата си позволява изключително добра адхезия към саморазливната настилка.

- Дълъг живот и добри експлоатационни характеристики.

- Може да заема различни форми.

Минуси

- Специализирана техника и специализиран екип за полагане на асфалт както и наличие на асфалтова база в близост до обекта.

- Някои общински или държавни органи може да изискват специално разрешение или одобрен проект при полагане на асфалтова настилка.

- В дъждовно време и време с ниски температури полагането на асфалт е почти невъзможно и/или ще влоши неговите качества.

- Подготовка на основата, води до допълнителни разходи.

- Риск от напукване което ще влоши качествата на настилката

- Време за изпарение на някои от съставките на асфалтовата смес /обикновено 10-14 кал. Дни/, които иначе ще влошат качествата и адхезията на саморазливната настилка

Съвет: При инсталацията на асфалт следете да е възможно най-равен ии гладък , това ще ви спести допълнителни разходи при инсталацията на саморазливната настилка

Помислете за дренаж или вариант за отвеждане на проникналите дъждовни води /Това значително ще удължи живота на Вашата Саморазливна настилка/


Трошенокаменна настилка/ Чакъл

Това са естествени натрошени каменни фракции. В зависимост от района те могат да са различни като вид но почти всички ще свършат отлична работа като основа за саморазливна настилка.


Предимства

- Най бюджетното решение за основа
- Лесно и евтино за инсталация не изисква специализирана техника
- Дълъг живот и добри експлоатационни характеристики
- Може да заема различни форм
- Бърза инсталация и възможност за непосредствена полагане на настилката
-Осигурява много добър дренаж на дъждовните води

Минуси:
- Подготовка на основата и направа на изкоп за трошенокаменна настилка
- Укрепване на околното пространство
- При не добро уплътняване съществува известен риск от деформация или разместване на пластовете фракция което ще се отрази на настилката

Съвет: При инсталацията на трошенокаменна настилка за основа помислете за ограждащ елемент около площтта на площадката /например бетонов бордюр/ , това ще ви спести допълнителни разходи при експлоатацията на саморазливната настилка и ще заздрави целия терен


  • НОВИНИ

ОЩЕ НОВИНИ