Строителство

   Ние вярваме в разработването и осъществяването на модерни и устойчиви детски и спортни площадки. През годините сме изградили нашата репутация при изграждането и реализацията на издръжлив продукт, съчетано с приятелска, полезна и практична услуга. „Инфра Концепт“ ЕООД изгражда детски и спортни площадки повече от десет години, нашият екип има богат опит от сходни обекти , квалификации и опит в строителството, ландшафтната архитектура, производство и други услуги за професионалната реализация на инфраструктурни обекти . Предлагаме услугите си в цяла България като гарантираме, че желаната площадка ще бъде изпълнена в срок и съобразно бюджета Ви.
   При монтажа следваме изискванията на Наредба 1 както и орагнизация на процесите съгласно притежавания от нас сертификат ISO9001. Ние от „Инфра Концепт“ ЕООД сме наясно с въздействието върху околната среда и сме акредитирани със сертификат ISO14001, ангажирани сме към опазването на околната среда чрез намаляване на отпадъците, рециклиране и повторно използване на материали, където е възможно.
   "Няма никой по-добър от нас в монтажа или по-запознат с нашите продукти, от нашите собствени монтажни екипи"