Консултации

   Можете да се свържете с нас и да зададете всичките си въпроси по отношение на избор на правилните съоръжения, на настилката, необходимите ударопоглъщащи дебелини, изискванията и нормите за създаването на площадка, независимо дали е детска или спортна.  Нашият екип от клалифицирани служители с удоволствие ще отговори на всичките Ви въпроси по отношение на проектирането, изграждането и сертифицирането и. 

 

 

12-те ТОП съвета за детската площадка:

1. Включете съоръжения за различни възрастови групи и с различни нива на трудност.

2. Разнообразете видовете дейности (катерене, пързаляне, люлеене и т.н).

3. Предвидете по-дебела ударопoглъщаща настилка около съоръжения, от които може да се падне.

4. Не разполагайте улея на пързалките на юг.

5. Спазвайте зоните за безопасност на съоръженията.

6. Уверете се, че съоръженията са монтирани от специалисти. 

7. Сложете пейки за възрастните. По възможност им осигурете сянка.

8. Сложете кошчета, за да избегнете замърсяване.

9. Сложете ограда.

10. Изберете подходящи, безопасни растения.

11. Сложете информационна табела.
12. Според броя на децата, които се очаква да използват площадката, предвидете инспекции на състоянието на съоръженията и настилките.