Съоръжения за баланс и катерене

/ Детски съоръжения PROLUDIC

Детски съоръжения модел J5408-М от серия Mini-Trails

Характеристики

Наименование:
Размери: 652 - 328 см.
Зона на безопастност: 1000 - 640 см.
Височина на падане: 183 см.
Сертификат: EN 1176
Възрастова група: 2 год.
Капацитет: 11 деца

Описание