Каучукови плочи- висок стандарт и максимален комфорт

„Инфра Концепт“ ЕООД достави ударопоглъщаща каучукова настилка в студентско общежитие Блок 6 към база на СОССБОС при МУ-София, находяща се в гр.София, кв.Лозенец. С цел обновяване и реновиране на част от настилката на студентското общежитие Изпълнителят заложи на доказаната във времето качествена и с висок стандарт каучукова настилка произведена и доставена от „Инфра Концепт“ ЕООД. Каучуковите плочи са с размери 40/40/2см, цвят сив.