За нас

ЗА КОМПАНИЯТА

 

Компанията „Инфра Концепт“ ЕООД е основана през 2008 г. и до момента дейността и е фокусирана и профилирана в изграждане на обекти :детски площадки, спортни терени , спортни площадки, паркови пространства, благоустройство и паркоустройство, рекреационни и пешеходни зони. Компанията е вписана в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България за изпълнение на строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда. През 2018 г. в дружеството е разработена успешно интегрирана система за управление на качеството ISO 9001:2008, система за управление на Околната среда ISO 14001:2004 и система за здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001:2007.

  

 

ДЕЙНОСТИ

    

„Инфра Концепт“ ЕООД дистрибутира на територията на България и Македония водещи европейски производители  , портфолиото от предлагани продукти включват  над 600 модела детски и спортни съоръжения за деца на възраст от 2 до 18 години /пързалки, люлки, клатушки, катерушки, въртележки, детски съоръжения, беседки, пейки, перголи, фитнес уреди за деца, фитнес уреди за възрастни,паркова мебел, декоративно осветление, съдове за отпадъци, саморазливни настилки, каучукови настилки, ударопоглъщащи настилки, EPDM и акрилни настилки за тенис кортове, футболни, волейболни и баскетболни игрища - машинно полагане за външно и вътрешно приложение, специализирани съоръжения за деца в неравностойно положение, фитнес уреди за възрастни и деца в неравностойно положение/, изцяло покриващи изискванията на ЕС за качество и стандарт. Сертифицирани по БДС EN 1176 и БДС EN 1177, съобразени с изискванията на НАРЕДБА 1 от 12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и безопоасността на площадките.

 

РЕСУРСИ

 

„Инфра Концепт“ ООД разполага с нова и отговаряща на съвременните изисквания строителна механизация, машини, съоръжения и транспортни средства, от водещи марки, доказали своята надеждност, ефективност и производителност. Компанията разполага  с необходимият инженерно - технически състав, както и необходимият брой специализирани  работници, като ключова роля имат опитът, уменията и знанията.  

 

ПОЛИТИКА

 

Фирмената политика е насочена към въвеждането на нови технологии в изграждането на детски и спортни площадки, използване на съвременна механизация, квалификация на служителите и безопасност на строителния процес. Мисията на „Инфра Концепт“ ЕООД е да съдейства за формирането на положително отношение на обществото към спорта и детските игри.

 

ПРОЕКТИРАНЕ

 

Желанието за игра се появява естествено при всички деца. Самият процес повишава самочувствието им, отваря светогледа им към нови възможности, развива социалните и словесни умения, както и такива да взема решения при определени проблемни ситуации. От създаването си в началото на 20 век до днес детските площадките са се променили драстично. Изолираните метални парчета са се превърнали в тематични съоръжения, в които творческата дейност е безкрайна, но и стандартите за издръжливост и безопасност са много по-високи. Все пак е важно да се помни, че процесът и качеството на игра не могат да бъдат закупени, те са част от детското въображение. Следователно целта на проектирането на детски площадки е да се създаде среда, която ще привлича децата и обогатява техните занимания.

 

Основният въпрос при проектирането на детски площадки е да се осигурят предизвикателни и забавни дейности, като същевременно се осигури безопасността на децата. Детските съоръжения се изграждат съобразно редица правила, както при проекта така и при изпълнението, трябва да съответстват на следните нормативните изисквания: „Наредба 1 от 12.01.2009г. за условията и реда за устройство и безопасност на площадките за игра”, „БДС EN 1176:2008- съоръжения и настилки за площадки за игра”, „БДС EN 1177:2008 – ударопоглъщащи настилки за площадките за игра - методи за изпитване”.

 

Процесът на проектиране на детските площадки, както и при проектирането на публичните пространства, трябва да започне с цялостно проучване. Например важна информация за предварителният проект е как децата ще идват на детската площадка (пеша, с велосипед, с автобус), дали ще бъдат наблюдавани, докато играят на детската площадка, какъв ще бъде очакваният възрастов диапазон и колко деца обикновено се очаква да бъдат на терена. Знаейки как и с какви средства се разполага, могат да се вземат необходимите решения.

 

 

СТРОИТЕЛСТВО

 

 

Ние вярваме в разработването и осъществяването на модерни и устойчиви детски площадки. През годините сме изградили нашата репутация при изграждането и реализацията  на  издръжлив продукт съчетано с приятелска, полезна и практична услуга. "Инфра Концепт" ЕООД изгражда детски  и спортни площадки повече от десет години, нашият екип има богат опит от сходни обекти , квалификации и опит в строителството, ландшафтната архитектура, производство и други услуги  за професионалната реализация на инфраструктурни обекти . Предлагаме услугите си в цяла България като гарантираме, че Вашият обект ще бъде изпълнен в срок и съобразно бюджета Ви.

 

 

 

При монтажа следваме изискванията на Наредба 1 както и организация на процесите съгласно притежавания от нас сертификат  ISO9001. Ние от "Инфра Концепт" ЕООД сме наясно с въздействието върху околната среда и сме акредитирани със сертификат  ISO14001, ангажирани сме към опазването на околната среда чрез намаляване на отпадъците, рециклиране и повторно използване на материали, където е възможно. "Няма никой по-добър от нас в монтажа или по-запознат с нашите продукти, от нашите собствени монтажни екипи"

 

ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ

 

 

Поддържането и опазването на Вашата детска  площадка е от жизненоважно значение за осигуряване на безопасността на ползвателите, ефективността и дълготрайността на оборудването и настилките.

 

Ремонтът може да направи така, че съоръженията да изглеждат като нови, гарантиращо по-дълги години използване на инсталираното оборудване и настилки. Икономиите, направени при подмяната на старо или повредено оборудване с  чисто нови, могат да бъдат доста значителни и е опция, която  наистина си заслужава да бъде разгледана.

 

ИНСПЕКЦИЯ НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА И ЗОНА ЗА ИГРА И РЕКРЕАЦИЯ.

 

 

Редовната инспекция ще Ви помогне да разберете употребата и рисковете на Вашата детска площадка. При използването и  може да има съществена разлика в рамките на всяка зона за игра - те могат да се използват по различни начини в различни моменти. Правилната и честа инспекция на детската площадка, ще Ви позволи да наблюдавате използването и да се справяте с всички проблеми, които могат да поставят в риск ползвателите.

 

Ние от "Инфра Концепт" ЕООД можем да Ви помогнем с това ,като всяка инспекция, която извършваме  е фокусирана върху функционалността на оборудването, моментното състояние на настилката и инсталираните съоръжения, цялостен анализ и пълен доклад за състоянието на детската площадка и/или зоната за игра.  

 

СЕРТИФИКАТИ